CFA 餐连盟 上海国际餐饮连锁加盟展 > 行业新闻 > CHINA FOOD展商推荐| 颜小小炸鸡,正宗南洋风味

CHINA FOOD展商推荐| 颜小小炸鸡,正宗南洋风味

2021-06-10 11:53

CFA 餐联盟 展会排期

2021.6.22-6.24 上海餐饮加盟展

2021.7.15-7.17 郑州餐饮加盟展

2021.9.17-9.19 长沙餐饮加盟展

2022.3.8-3.10  上海餐饮加盟展

2022.5.15-5.17 西安餐饮加盟展

2021.7.15-7.17 郑州餐饮加盟展

2022.9.23-9.25长沙餐饮加盟展

编辑

品牌简介


编辑

门店形象

编辑

编辑

产品介绍


编辑

编辑

编辑

编辑

编辑

编辑

编辑

cache
Processed in 0.009842 Second.